Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej 23/25 w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170687-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-983 Warszawa
Ulica
Ludwika Kondratowicza
Nr telefonu
22 4438701, 22 4438696
Email
przetargi@targowek.waw.pl
Strona www
www.targowek.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170687-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583533-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001150, ul. Ludwika Kondratowicza  20, 00-983  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4438701, 22 4438696, e-mail przetargi@targowek.waw.pl , faks 22 325 54 68.
Adres strony internetowej (url): www.targowek.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 09:30,

 
drukuj ogłoszenie