Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usługi przewozu uczniów do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

mazowieckie, Lipsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170463-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
27-300 Lipsko
Ulica
ul. 1-go Maja
Nr telefonu
483 780 048
Email
lipsko@home.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170463-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Lipsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585065-N-2019
Data: 12/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52767000000000, ul. ul. 1-go Maja  2, 27-300  Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 780 048, e-mail lipsko@home.pl, faks 483 780 048.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w sposób ciągły przez co najmniej 10 miesięcy), minimum 1 usługę w zakresie dowozu uczniów do szkół, każda o wartości zamówienia, co najmniej 100.000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym pojazdami: - 1 pojazd na 60 miejsc siedzących - 2 pojazdy na 40 miejsc siedzących - 3 pojazdy na 20 miejsc siedzących - wszystkie samochody, którymi przewożone będą dzieci muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego oraz posiadać opłacone ubezpieczenie OC i NW. c) dysponuje 10 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w sposób ciągły przez co najmniej 10 miesięcy), minimum 1 usługę w zakresie dowozu uczniów do szkół, każda o wartości zamówienia, co najmniej 100.000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym pojazdami: - 1 pojazd na co najmniej 55 miejsc siedzących - 1 pojazd na co najmniej 45 miejsc siedzących - 1 pojazd na co najmniej 35 miejsc siedzących, 3 pojazdy na co najmniej 20 miejsc siedzących, 2 pojazdy na co najmniej 15 miejsc siedzących - wszystkie samochody, którymi przewożone będą dzieci muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego oraz posiadać opłacone ubezpieczenie OC i NW. c) dysponuje 8 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-20, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-21, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie