Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: "Budowa budynków socjalnych"

mazowieckie, Michałowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170165-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-816 Michałowice
Ulica
Aleja Powstańców Warszawy
Nr telefonu
22 350 91 91
Email
m.oplocka@michalowice.pl, t.lozinski@michalowice.pl
Strona www
www.bip.michalowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170165-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Michałowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581029-N-2019
Data: 31/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail m.oplocka@michalowice.pl, t.lozinski@michalowice.pl , faks 22 350 91 01.
Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-26, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: