Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170121-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-776 Warszawa
Ulica
ul. Indiry Gandhi
Nr telefonu
022 349 62 22
Email
zaopat@ihit.waw.pl
Strona www
http://www.ihit.waw.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170121-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510170161-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Krajowy numer identyfikacyjny 28848400000000, ul. ul. Indiry Gandhi  14, 02-776  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 349 62 22, e-mail zaopat@ihit.waw.pl, faks 022 349 62 23.
Adres strony internetowej (url): http://www.ihit.waw.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.ihit.waw.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Ogołoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 572636-N-2019
W ogłoszeniu powinno być: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: