Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170114-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
ul. Jana Kilińskiego
Nr telefonu
(48)3620283
Email
bzp@umradom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170114-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Radom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510170142-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 67022345100000, ul. ul. Jana Kilińskiego  30, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail bzp@umradom.pl, faks (48)3620289.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa wykonawcy: Vavatech Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Olesińska 21 Kod pocztowy: 02-548 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: