Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Zapewnienie świadczenia usługi wsparcia technicznego producenta w wersji podstawowej polegającej na subskrypcji aktualizacji dla 42 posiadanych...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170111-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
Pl. Bankowy
Nr telefonu
(22)6956015
Email
przetarg@mazowieckie.pl
Strona www
www.mazowieckie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170111-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582679-N-2019
Data: 08-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 01327262000000, ul. Pl. Bankowy  3/5, 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22)6956015, e-mail przetarg@mazowieckie.pl, faks (22)6956019.
Adres strony internetowej (url): www.mazowieckie.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.mazowieckie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 16-08-2019
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 19-08-2019

 
drukuj ogłoszenie