Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie oraz montaż 30 sztuk szaf biurowych dla potrzeb OR AMW w Bydgoszczy.

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540171389-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-915 Bydgoszcz
Ulica
Gdańska
Nr telefonu
525257805
Email
a.lisiecka@amw.com.pl
Strona www
www.amw.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540171389-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585238-N-2019
Data: 12/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 01126394600000, ul. Gdańska  163a, 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525257805, e-mail a.lisiecka@amw.com.pl, faks 52 525 78 25.
Adres strony internetowej (url): www.amw.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-20, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-29 godzina 11:00

 
drukuj ogłoszenie