Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup i dostawa autobusu fabrycznie nowego, rok 2019 - 21 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym : 2 miejsca dla...

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172788-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-219 Sosnowiec
Ulica
ul. Bohaterów Monte Cassino
Nr telefonu
0-32 263 19 19
Email
gim8@sosnowiec.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172788-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Sosnowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583947-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Krajowy numer identyfikacyjny 27689288100000, ul. ul. Bohaterów Monte Cassino  46, 41-219  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 263 19 19, e-mail gim8@sosnowiec.edu.pl, faks 0-32 263 19 19.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: