Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł

małopolskie, Żegocina

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172764-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-731 Żegocina
Ulica
Żegocina 316
Nr telefonu
14 648 45 20
Email
gmina@zegocina.pl
Strona www
www.zegocina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172764-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Żegocina:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585454-N-2019
Data: 12/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Żegocina, Krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  -, 32-731  Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, e-mail gmina@zegocina.pl, faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (url): www.zegocina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV. PROCEDURA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-29, godzina: 08:30,

 
drukuj ogłoszenie