Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa części jezdnej płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z RP etap I - DPG Dorohusk

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172656-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
plac Niepodległości
Nr telefonu
82 565 20 42, 82 563 00 66
Email
zamowienia@lzopg.pl
Strona www
www.lzopg.bip.mbnet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172656-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Chełm:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583143-N-2019
Data: 07.08.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 060695455, ul. plac Niepodległości  1, 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, e-mail zamowienia@lzopg.pl, faks 825 632 262.
Adres strony internetowej (url): www.lzopg.bip.mbnet.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: