Ogłoszenie

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172518-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-439 Wrocław
Ulica
ul. Grabiszyńska
Nr telefonu
071 3349520, 410
Email
tpodsiadlo@o2.pl
Strona www
www.dcchp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172518-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585789
Data: 13/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 29429500000000, ul. ul. Grabiszyńska  105, 53-439  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3349520, 410, e-mail tpodsiadlo@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.dcchp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-27, godzina: 11:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: