Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Świadczenie usług w zakresie wykonania zabudowy 2 szt. pojazdów Ford Transit na policyjną wersję "APRD"

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172458-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-844 Poznań
Ulica
ul. Jana Kochanowskiego
Nr telefonu
61 8412743
Email
przetargi@po.policja.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172458-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579008-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 63070341000000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-08-19, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-08-22, godzina 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: