Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego...

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172436-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Ul. Wieniecka
Nr telefonu
54 412 94 13
Email
szpital_wloclawek@interia.pl
Strona www
www.szpital.wloclawek.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172436-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579594-N-2019
Data: 29/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.wloclawek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-20, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-22, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: