Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Waters Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa kolektora próbek i ręcznego nastrzykiwacza próbek do prac w skali półpreparatywnej

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172423-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-332 Gdynia
Ulica
ul. Kołłątaja
Nr telefonu
58 7356100, 7356105, 7356108
Email
zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Strona www
https://mir.gdynia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172423-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510172470-N-2019
Data: 19/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 14473300000000, ul. ul. Kołłątaja  1, 81-332  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, e-mail zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl, faks 587 356 110.
Adres strony internetowej (url): https://mir.gdynia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT 28584.92
W ogłoszeniu powinno być: Wartość bez VAT 28074.60

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: