Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Ambulans transportowy

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172408-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-759 Opole
Ulica
ul. Wróblewskiego
Nr telefonu
261 62 60 61;261 62 51 29
Email
przetargi@116szpital.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172408-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582266-N-2019
Data: 05/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 53156361100000, ul. ul. Wróblewskiego  46, 45-759  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 261 62 60 61;261 62 51 29, e-mail przetargi@116szpital.opole.pl, faks 261 62 60 51.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-20, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-23, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: