Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku PKP na pomieszczenie czytelni ? Kolej na książki ? Przebudowa filii biblioteki w Korzybiu"

pomorskie, Kępice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172286-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
77-230 Kępice
Ulica
ul. M. Buczka
Nr telefonu
59 857 63 79
Email
bpmigk-kepice@wp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172286-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Kępice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583153-N-2019
Data: 2019-08-06
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice, Krajowy numer identyfikacyjny 77088006800000, ul. ul. M. Buczka  1, 77-230  Kępice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 857 63 79, e-mail bpmigk-kepice@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: