Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa przenośnego analizatora oraz generatora sygnałów testowych, Dostawa zestawu dygestoryjnego do trawienia zgładów metalograficznych, Dostawa...

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172222-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Powstańców Warszawy
Nr telefonu
17 7432175; 8653888; 8653838
Email
dorzech@prz.edu.pl
Strona www
www.prz.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172222-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586174-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 17490000000000, ul. Powstańców Warszawy  12, 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, e-mail dorzech@prz.edu.pl, faks 17 8651075.
Adres strony internetowej (url): www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Zał.1
Punkt: cz.1
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 100

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Zał.1
Punkt: cz.6
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 14
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 112

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: