Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Wykonanie usługi pn. "Analiza sposobów wyliczania emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów cieplarnianych i hałasu dla projektów transportowych oraz...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172179-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-844 Warszawa
Ulica
Plac Europejski
Nr telefonu
22 262 06 28
Email
zampub@cupt.gov.pl
Strona www
www.cupt.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172179-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583532-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krajowy numer identyfikacyjny 14100714500000, ul. Plac Europejski  2, 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 262 06 28, e-mail zampub@cupt.gov.pl, faks 22 262 05 01.
Adres strony internetowej (url): www.cupt.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: