Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3?4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej...

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172128-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-016 Poznań
Ulica
Energetyczna
Nr telefonu
61 878 05 10
Email
info@zrd.poznan.pl
Strona www
zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172128-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585127-N-2019
Data: 12/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 30161633700000, ul. Energetyczna  4, 61-016  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 878 05 10, e-mail info@zrd.poznan.pl, faks 61 878 05 59.
Adres strony internetowej (url): zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-20, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 07:45,

 
drukuj ogłoszenie