Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łebczu

pomorskie, Puck

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172099-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-100 Puck
Ulica
ul. 10 Lutego
Nr telefonu
058 6732096 w. 40
Email
ugpuckinwest@pro.onet.pl
Strona www
bip.gmina.puck.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172099-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Puck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583096-N-2019
Data: 06-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego  29, 84-100  Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40, e-mail ugpuckinwest@pro.onet.pl, faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url): bip.gmina.puck.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 10:00, Otwarcie ofert 2019-09-30 godzina 10:10

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: