Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi kurierskie w obrocie krajowym (część I zamówienia) i zagranicznym (częsc II zamówienia) dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172094-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-256 Warszawa
Ulica
al. Krakowska
Nr telefonu
22 8460011 wew. 261
Email
maciej.marzec@ilot.edu.pl, edyta.sitnik@ilot.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172094-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584492-N-2019
Data: 09/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, Krajowy numer identyfikacyjny 37374000000000, ul. al. Krakowska   110/114, 02-256  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8460011 wew. 261, e-mail maciej.marzec@ilot.edu.pl, edyta.sitnik@ilot.edu.pl, faks 22 846 44 32.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: