Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

łódzkie, Skierniewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540173731-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
96-100 Skierniewice
Ulica
Rybickiego
Nr telefonu
46 8340821
Email
dzp@wsz-skier.pl
Strona www
https://szpitale.lodzkie.pl/skierniewice/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540173731-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Skierniewice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586268-N-2019
Data: 14.08.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00065711900000, ul. Rybickiego  1, 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 8340821, e-mail dzp@wsz-skier.pl, faks 468 340 821.
Adres strony internetowej (url): https://szpitale.lodzkie.pl/skierniewice/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: