Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. "Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu...

pomorskie, Kwidzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540173409-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-500 Kwidzyn
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
055 6464700, 6464777
Email
zp@um.kwidzyn.pl
Strona www
www.bip.kwidzyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540173409-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Kwidzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585269-N-2019
Data: 13/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kwidzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52354800000000, ul. ul. Warszawska  19, 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 6464700, 6464777, e-mail zp@um.kwidzyn.pl, faks 556 464 703.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kwidzyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie