Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 6, 55-200 Oława Formuła projektuj i wybuduj

dolnośląskie, Oława

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540173348-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-200 Oława
Ulica
ul. 3 Maja
Nr telefonu
71 301 15 22
Email
krzysztof.petrykiewicz@starostwo.olawa.pl
Strona www
www.starostwo.olawa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540173348-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Oława:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585643-N-2019
Data: 13/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Oławski, Krajowy numer identyfikacyjny 93193472700000, ul. ul. 3 Maja  1, 55-200  Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 301 15 22, e-mail krzysztof.petrykiewicz@starostwo.olawa.pl, faks 71 301 15 62.
Adres strony internetowej (url): www.starostwo.olawa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-15
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-10

 
drukuj ogłoszenie