Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych budowlanych pięcioletnich i rocznych budynków będących w zasobach RSM.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33942117
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO

SzczegółyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie przeglądów technicznych budowlanych pięcioletnich i rocznych budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 5.09.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zbrowskiego 104, w dniu 5.09.2019 r. o godz. 10.15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33942117
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: