Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

?Budowa kancelarii leśnictw Długopole Dolne i Wyszki wraz z zagospodarowaniem terenu"

dolnośląskie, Bystrzyca Kłodzka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540174666-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Międzyleśna
Nr telefonu
748 110 504
Email
ewa.plesniarska@wroclaw.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540174666-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Bystrzyca Kłodzka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584062-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Krajowy numer identyfikacyjny 93102389400000, ul. Międzyleśna  3, 57-500  Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 110 504, e-mail ewa.plesniarska@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 748 113 958.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-29, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie