Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Braniewie

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540174465-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
ul. Kwiatkowskiego
Nr telefonu
261 313 015
Email
21wog@ron.mil.pl
Strona www
www.21wog.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540174465-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584467-N-2019
Data: 14-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (url): www.21wog.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: dla części zamówienia nr 3 - co najmniej dwie roboty drogowe (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł;
W ogłoszeniu powinno być: dla części zamówienia nr 3 - co najmniej dwie roboty drogowe (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 700 0000 zł;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-08-29, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-02, godzina: 09:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: