Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Św. Michała do granicy Miasta Poznania ? ETAP I

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540174188-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-623 Poznań
Ulica
Wilczak
Nr telefonu
616 477 200
Email
zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Strona www
https://zdm.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540174188-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583647-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 16252400000000, ul. Wilczak  17, 61-623  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 477 200, e-mail zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl, faks 618 201 709.
Adres strony internetowej (url): https://zdm.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: