Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL), ubezpieczenia od...

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540174140-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
Akademicka
Nr telefonu
322371334
Email
oz@polsl.pl
Strona www
www.polsl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540174140-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510170485-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka  2A, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail oz@polsl.pl, faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Nazwa projektu lub programu: Zamówienie będzie finansowane z różnych środków będących w dyspozycji Zamawiającego, w tym również między innymi z różnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: