Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540173958-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
06-400 Ciechanów
Ulica
ul. Powstańców Wielkopolskich
Nr telefonu
023 6730543, 6723127
Email
zamowieniapubliczne@op.pl
Strona www
www.szpitalciechanow.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540173958-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Ciechanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586031-N-2019
Data: 13/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 31162200000000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  2, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6730543, 6723127, e-mail zamowieniapubliczne@op.pl, faks 023 6730274, 6722764.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalciechanow.com.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-02, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie