Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

lubelskie, Opole Lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540176027-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Szkolna
Nr telefonu
+ 48(81)8272322, +48(81)8272322
Email
zs1opolelub@interia.pl, zs1opolelub@interia.pl
Strona www
https://zs1opolelubelskie.bip.lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540176027-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Opole Lubelskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510176102-N-2019
Data: 22/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa Nr 1im. Kornela Makuszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 43126566700000, ul. Szkolna   5, 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. + 48(81)8272322, +48(81)8272322, e-mail zs1opolelub@interia.pl, zs1opolelub@interia.pl, faks +48(81)8272177.
Adres strony internetowej (url): https://zs1opolelubelskie.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1)
W ogłoszeniu jest: 20/08/2019
W ogłoszeniu powinno być: 22/08/2019

 
drukuj ogłoszenie