Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa materiałów, papieru oraz sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540175219-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-120 Kraków
Ulica
al. Mickiewicza
Nr telefonu
126 624 413
Email
dzp@ar.krakow.pl
Strona www
https://dzp.urk.edu.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540175219-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584513-N-2019
Data: 12/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18150000000000, ul. al. Mickiewicza  21, 31-120  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 624 413, e-mail dzp@ar.krakow.pl, faks 126 624 410.
Adres strony internetowej (url): https://dzp.urk.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://dzp.urk.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-28, godzina: 09:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: