Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek dla jednostek UMCS

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540176789-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-031 Lublin
Ulica
Pl. M. Curie-Skłodowskiej
Nr telefonu
815 375 965
Email
zampubl@umcs.lublin.pl
Strona www
www.umcs.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540176789-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588131-N-2019
Data: 21/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 13530000000000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20-031  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-04, godzina: 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-06, godzina: 12:00.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: