Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim ? Etap I.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540176531-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-844 Warszawa
Ulica
Grzybowska
Nr telefonu
914 411 200
Email
zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540176531-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578989-N-2019
Data: 29/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82, 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 914 411 200, e-mail zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl, faks 914 411 300.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-08-27, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-08-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: