Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Budowa linii oświetleniowej w m. Kalsk ? etap projekt, Budowa linii oświetleniowej w m. Kije...

lubuskie, Sulechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540176495-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-100 Sulechów
Ulica
Plac Ratuszowy
Nr telefonu
683 851 120
Email
zpb@sulechow.pl
Strona www
www.bip.sulechow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540176495-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Sulechów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586867-N-2019
Data: 16/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sulechów, Krajowy numer identyfikacyjny 52676500000000, ul. Plac Ratuszowy  6, 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 851 120, e-mail zpb@sulechow.pl, faks 683 854 686.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sulechow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-28, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie