Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ sp. o. o.

lubelskie, Opole Lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540178029-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Przemysłowa
Nr telefonu
818 272 278
Email
przetargi@pczol.pl
Strona www
http://pczol.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540178029-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Opole Lubelskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587611-N-2019
Data: 20/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 43101906900000, ul. Przemysłowa  4 a, 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 272 278, e-mail przetargi@pczol.pl, faks 818 272 278.
Adres strony internetowej (url): http://pczol.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: V.6.2)
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-28, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-29, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie