Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa pojazdów

śląskie, Wojkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540177888-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-580 Wojkowice
Ulica
ul. Sobieskiego
Nr telefonu
322 961 600
Email
zk_wojkowice@sw.gov.pl
Strona www
www.sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540177888-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Wojkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587628-N-2019
Data: 21/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Karny, Krajowy numer identyfikacyjny 31976000000000, ul. ul. Sobieskiego  298, 42-580  Wojkowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 961 600, e-mail zk_wojkowice@sw.gov.pl, faks 32 769 75 75.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2019-08-29, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2019-09-04, godzina 10:30

 
drukuj ogłoszenie