Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup samochodu osobowego oraz osobowo-ciężarowego 5+1 na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Oddziale w Zielonej Górze.

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540179029-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-426 Zielona Góra
Ulica
Kupiecka
Nr telefonu
68 3294419
Email
zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus.pl
Strona www
www.zus.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540179029-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.
Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588134-N-2019
Data: 21.08.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 00001775600141, ul. Kupiecka   65, 65-426  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3294419, e-mail zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus.pl, faks 68 3202555.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy: www.zus.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 45 dni terminie, następujących oświadczeń i dokumentów
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, następujących oświadczeń i dokumentów

 
drukuj ogłoszenie