Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Dostawa sprzętu endoskopowego, laparoskopowego oraz kardiomonitorów na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu...

lubuskie, Nowa Sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540179760-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-100 Nowa Sól
Ulica
Chałubińskiego
Nr telefonu
(68)3882285
Email
a.flis@szpital-nowasol.pl
Strona www
http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540179760-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588748-N-2019
Data: 22-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
WS SPZOZ , Krajowy numer identyfikacyjny 97077473300000, ul. Chałubińskiego   7, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (68)3882285, e-mail a.flis@szpital-nowasol.pl, faks (68)3871281.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 2019-09-02
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-05

 
drukuj ogłoszenie