Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Sukcesywna dostawa : zestawy jednorazowe poł-gin, sprzęt jednorazowy dla noworodków, obłożenia, osłony, pokrowce, maty, myjki, kaniule, kieliszki...

lubuskie, Nowa Sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540179747-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-100 Nowa Sól
Ulica
Chałubińskiego
Nr telefonu
(68)3882285
Email
a.flis@szpital-nowasol.pl
Strona www
http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540179747-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587731-N-2019
Data: 21.08.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
WS SPZOZ , Krajowy numer identyfikacyjny 97077473300000, ul. Chałubińskiego   7, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (68)3882285, e-mail a.flis@szpital-nowasol.pl, faks (68)3871281.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data : 2019-08-30
W ogłoszeniu powinno być: Data : 2019-09-06

 
drukuj ogłoszenie