Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM WYSOKOPRZEPUSTOWEGO I WIELODETEKCYJNEGO CZYTNIKA PŁYTEK DO POMIESZCZENIA WSKAZANEGO W SIEDZIBIE...

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540181235-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-704 Poznań
Ulica
ul. Noskowskiego
Nr telefonu
618 582 091
Email
przetargi@man.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540181235-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510181181-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 84932700000000, ul. ul. Noskowskiego  42718, 61-704  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 582 091, e-mail przetargi@man.poznan.pl, faks 618 525 954.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Biogenet Sp z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Parkingowa 1 kod pocztowy:05-420 Miejscowość: Józefów Kraj/woj.: mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: