Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dolnośląskie, Trzebnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540180987-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
55-100 Trzebnica
Ulica
Łączna
Nr telefonu
71 387 06 17
Email
drogi@powiat.trzebnica.pl
Strona www
www.drogi.trzebnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540180987-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
Trzebnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587115-N-2019
Data: 19/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93271204100000, ul. Łączna  1 c, 55-100  Trzebnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 387 06 17, e-mail drogi@powiat.trzebnica.pl, faks 71 387 30 90.
Adres strony internetowej (url): www.drogi.trzebnica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-03, godzina: 12:15,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-06, godzina: 12:15,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: