Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy środków czystościowych, preparatów dezynfekcyjnych, wózków serwisowych oraz papieru toaletowego i ręcznikowego z podziałem na pakiety

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540180955-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-924 Warszawa
Ulica
ul. Niekłańska
Nr telefonu
225 098 403
Email
zp@nieklanska.pl
Strona www
www.nieklanska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540180955-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587124-N-2019
Data: 19-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 29735900000000, ul. ul. Niekłańska  42484, 03-924  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 098 403, e-mail zp@nieklanska.pl, faks 225 098 404.
Adres strony internetowej (url): www.nieklanska.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2)
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena zakres podstawowy (Załącznik 2A do SIWZ) 40,00 Cena zakres opcji (Za łącznik 2 B do SIWZ) 30,00 Termin dostawy 30,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium w zakresie Pakietów nr 1,3,4,6,7,9 (Załącznik 2A do SIWZ) 40,00 Cena zakres opcji (Za łącznik 2 B do SIWZ) 30,00 Termin dostawy 30,00 Kryterium w zakresie Pakietów nr 2,5,8,10 (Załącznik 2A do SIWZ) 60,00 Termin dostawy 40,00 Szczegółowe informacje dot. Kryteriów wyboru ofert znajdują się w Rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: