Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim

mazowieckie, Łomianki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540182389-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-092 Łomianki
Ulica
Dziekanów Polski, ul. Rolnicza
Email
ospdziekanowpolski@gmail.com
Strona www
http:/ospdziekanowpolski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540182389-N-2019 z dnia 30-08-2019 r.
Łomianki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589945-N-2019
Data: 28/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowie Polskim, Krajowy numer identyfikacyjny 14092387400000, ul. Dziekanów Polski, ul. Rolnicza  427, 05-092  Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail ospdziekanowpolski@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): http:/ospdziekanowpolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-05, godzina:16:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-06, godzina:16:00

 
drukuj ogłoszenie