Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

podkarpackie, Przeworsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540182116-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-200 Przeworsk
Ulica
ul. Piłsudskiego
Nr telefonu
166 487 692
Email
biblio@przeworsk.um.gov.pl
Strona www
http://biblioteka-przeworsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540182116-N-2019 z dnia 30-08-2019 r.
Przeworsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591469-N-2019
Data: 30/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia, Krajowy numer identyfikacyjny 63133800000000, ul. ul. Piłsudskiego  8, 37-200  Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 487 692, e-mail biblio@przeworsk.um.gov.pl, faks 166 487 739.
Adres strony internetowej (url): http://biblioteka-przeworsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: , godzina: ,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16.09.2019 , godzina: 10:00 ,

 
drukuj ogłoszenie