Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Likwidacja wyrw na prawym brzegu rzeki Warty km 295+600-296+000 poprzez remont ostróg; m. Mechlin, gm. Śrem; woj. wielkopolskie

, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540182638-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-003 Poznań
Ulica
ul. Chlebowa
Nr telefonu
+48(61)8567700
Email
hanna.kurek@wody.gov.pl
Strona www
www.poznan.rzgw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540182638-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588691-N-2019
Data: 22/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. ul. Chlebowa  4/8, 61-003  Poznań, woj. brak, państwo Polska, tel. +48(61)8567700, e-mail hanna.kurek@wody.gov.pl, faks +48(61)8525731.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.rzgw.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: data:2019-09-06, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: data:2019-09-09, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: