Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. - "San III ? rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 ? 4+445, gm. Gorzyce...

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540184258-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-103 Rzeszów
Ulica
Hanasiewicza
Nr telefonu
+48 (17) 853 74 00
Email
rzeszow@wody.gov.pl
Strona www
https://www.wody.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540184258-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571195-N-2019
Data: 09/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Hanasiewicza  17B, 35-103  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 (17) 853 74 00, e-mail rzeszow@wody.gov.pl, faks +48 (17) 853 64 21.
Adres strony internetowej (url): https://www.wody.gov.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data 2019-09-06, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data 2019-09-18, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, Sala konferencyjna / parter/, 06.09.2019 r., godz. 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, Sala konferencyjna / parter/, 18.09.2019 r., godz. 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: