Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540184048-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. Poznańska
Nr telefonu
523 545 587
Email
zam.pub@pszozino.org.pl
Strona www
www.bip.pszoz.lo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540184048-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Inowrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590197-N-2019
Data: 27/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 92358780000000, ul. ul. Poznańska  97, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 545 587, e-mail zam.pub@pszozino.org.pl, faks 523 574 667.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pszoz.lo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.pszoz.lo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-09-06, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-09, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2019-10-06
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2019-10-09

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: