Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa ambulansu

kujawsko-pomorskie, Brodnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540183859-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-300 Brodnica
Ulica
ul. Wiejska
Nr telefonu
56 668 91 00
Email
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl
Strona www
www.zozbrodnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540183859-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Brodnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589442-N-2019
Data: 23/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 30232700000000, ul. ul. Wiejska  9, 87-300  Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 668 91 00, e-mail zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, faks 56 668 91 01.
Adres strony internetowej (url): www.zozbrodnica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-09, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie