Ogłoszenie

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Zakup subskrypcji Microsoft dla Banku BPS S.A.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157103
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przedmiot zamówienia: Zakup subskrypcji Microsoft dla Banku BPS S.A.

Miejsce realizacji zamówienia (siedziba):

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając zapytanie na adres e-mail: przetarg@bankbps.pl.

Wadium: Nie jest wymagane.

Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@bankbps.pl do dnia 16.09.2019 r. do godziny 12.00. Tytuł maila powinien zawierać „PRZETARG - Microsoft2019".

 

drukuj ogłoszenie